logo

Jan is 90!

Deze 'Feestganger' brengt u het relaas in woord en beeld van de viering die doorging op 8 september 2013 in het Zuiderpershuis te Antwerpen. Zo kan dit hoogfeest scherper en langer in de herinnering voortleven. Zoals Vergilius schrijft in de 'Aeneis': Haec olim meminisse iuvabit. Het zal ooit aangenaam zijn eraan te herinneren. Of Gerard van het Reve in 'De Avonden': Het is niet onopgemerkt gebleven!